Image couverture Etude

3de en 4de leeftijd een kans om op 30 jaar tijd 125.000 banen te scheppen

In 2050 telt België minstens 1.250.000 personen van 80 jaar of ouder (+136%), wat neerkomt op 10% van de bevolking (verdubbeling op 30 jaar tijd).

Het feit dat we langer leven, zorgt er onvermijdelijk voor dat senioren afhankelijker worden: het aantal ernstige gevallen zal stijgen van 75% in 2018 tot 88% in 2050, wat betekent dat begeleiding en behandeling niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief een sprong zullen moeten maken.

Download de analyse in PDF

(document uniquement disponible en FR)

Image couverture Etude Prise en charge PA

Kosten voor de behandeling van een oudere

Welke kosten ten laste van de gemeenschap?

Welke kosten ten laste van de oudere?

Download de studie in PDF

(document uniquement disponible en FR)