Missies en doelstellingen

Langer leven: de uitdaging van onze samenleving

We kunnen er niet omheen: de vergrijzing gebeurt hier en nu. In 2040 zal volgens specialisten bijna een kwart van de Belgen 65 jaar of ouder zijn, van wie 35% zelfs 80 jaar of ouder (wat neerkomt op 1.037.807 mensen).

Deze vergrijzingsproblematiek vergt van onze samenleving de juiste acties en oplossingen om iedereen, zonder onderscheid, de kans te bieden op hoogstaande zorgverlening en op aangepaste huisvesting. Een uitdaging voor alle betrokken partijen van de sector van woonzorgcentra. Deze uitdaging vereist niet alleen een aangepaste financiering, maar verplicht ons ook de oudere centraal te plaatsen in onze denkwijze.

Een vakorganisatie van woonzorgcentra

Als federatie van private wzc-operatoren zet Femarbel zich resoluut in om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor deze uitdaging, en dit in samenwerking met de overheden en met andere operatoren.

Reeds jarenlang speelt Femarbel een belangrijke rol in de ouderenzorgsector.

Femarbel is de belangrijkste federatie van woonzorgcentra in Wallonië en Brussel met:

Meer dan
0
leden
Bijna
0
bedden
0
banen
0
woningen Verblijfsdiensten

De missies

Onze belangrijkste missies zijn:

 • De belangen van private wzc-operatoren ondersteunen
 • Toekomstgerichte denkoefeningen van de sector delen en een langetermijnvisie voor de sector stimuleren
 • Samenwerken met de overheden om wettelijke en wetgevende maatregelen te ontwikkelen rond de werking van woonzorgcentra
 • De sector vertegenwoordigen op alle machtsniveaus: Paritaire commissie, GGC, IRISCARE, AVIQ, Waals Gewest, …
 • De leden informeren, opleiden en individueel advies verstrekken

Femarbel positioneert zich als referentie- en expertisecentrum voor de sector.

Onze visie: een levens- en zorgcontinuüm garanderen

Gezien onze vergrijzende samenleving streeft Femarbel ernaar dat de kwaliteit van ouderenzorg en -begeleiding, alsook de levenskwaliteit van ouderen hoog op de politieke agenda staan. Zo pleiten we ervoor:
 • om te investeren in menselijk kapitaal, handelingen en diensten waarmee het dagelijkse leven van ouderen verbeterd kan worden, of anders gezegd streven naar levenshuizen, eerder dan naar ‘rusthuizen’.
 • om een continue zorg- en dienstenketen te ontwikkelen waarin de betrokken partijen elkaar aanvullen in plaats van elkaar bekampen, teneinde oplossingen aan te reiken voor het autonomieverlies.
 • om zeker te zijn van een financiering op maat van de uitdagingen op het vlak van de vergrijzing en van het verlies aan autonomie.

Om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen van de vergrijzende samenleving, ontwikkelden we voorstellen die ouderen de kans moeten geven op een kwalitatieve oude dag. De grote lijnen van deze voorstellen zijn:

 • een financiering op maat van de uitdagingen op het vlak van verlies aan autonomie
 • kwaliteit van zorgverlening: een moderne visie op de personeelsnormen
 • ondersteuning van de vrije keuze van de oudere
 • levenskwaliteit (‘rusthuis’ = levenshuis)
 • kwaliteit van het kader
 • de ontwikkeling van een duurzaam model voor zekerheid van autonomie

De woon- en zorgcentra moeten plaatsen blijven waar ouderen hun leven kunnen voortzetten.