De leden van de federatie krijgen een voorkeurstarief voor hun deelname aan onze opleidingsdagen.

Bijscholingsdagen (BSD):

In het kader van de verschillende gewestelijke wetgevingen (Waals Gewest, GGC) betreffende de vergunning voor woonzorgcentra is de directeur verplicht om bijscholingsdagen te volgen.

Daarom organiseren we jaarlijks drie opleidingsdagen waarvoor we erkenningsaanvragen indienen bij de verschillende bevoegde gewestelijke overheden.

‘Contact’-seminaries:

De contactseminaries worden georganiseerd voor een beperkt aantal deelnemers en behandelen specifieke en/of actuele onderwerpen.

Tijdens deze seminaries willen we vooral een dialoog opstarten tussen de spreker(s) en de deelnemers.

Bijscholing ‘aanvullende functie’:

Deze opleidingsdagen zijn voornamelijk bedoeld voor loontrekkende of statutaire medewerkers die werden aangeworven als verpleegkundig coördinator (ROB/wzc), hoofdparamedicus (ROB/wzc) of als hoofdverpleegkundige (wzc). Onze aanvragen tot specifieke erkenningen dienen we in bij FOD Volksgezondheid.