Femarbel: expertise en advies voor al onze leden

Wij zijn we?

Femarbel is een niet-politieke en onafhankelijke overkoepelende federatie van spelers uit de sector van ouderenopvang.

Femarbel ontstond in 1967 en is de belangrijkste federatie van woonzorgcentra in Wallonië en Brussel.

Femarbel is gespecialiseerd in de belangenverdediging van de commerciële privésector, die goed is voor 47% van de plaatsen in het Waals Gewest en voor 63% van de plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast vertegenwoordigen we ook middenvelds- en publieke woonzorgcentra.

Femarbel vertegenwoordigt de sector bij tal van instanties op elk machtsniveau:

  • Paritaire commissie
  • AVIQ
  • Economische, sociale en milieuraad van Wallonië (Waals Gewest)
  • IRISCARE
  • COCOM
Femarbel verleent zijn leden individueel en gepersonaliseerd advies en verzorgt voor de directeurs en het personeel van woonzorgcentra opleidingen rond de belangrijke thema’s van de sector (Riziv-financiering, vergunningsnormen, sociale inspecties, …).

Als referentie- en expertisecentrum in de sector van woonzorgcentra bieden we onze leden gerichte sectorinformatie. Via de Info-Express-nieuwsitems worden onze leden onmiddellijk en in duidelijke taal op de hoogte gebracht over sectorale en wetgevende veranderingen zodat de leden deze eenvoudig kunnen toepassen.

Ontdek de Info-Express-nieuwsitems
Daarnaast ligt onze federatie aan de bron van verschillende erkende publicaties:
  • In 2017 publiceerden we een vergelijkende studie over de behandelingskosten van ouderen. Deze studie werd uitgevoerd met de steun van PROBIS en met de wetenschappelijke blik van Philippe Defeyt, economist en bestuurder van het Instituut voor een duurzame ontwikkeling.
  • Verder geven we een sectorspecifieke financieringshandleiding uit, die vandaag een vaak gebruikte referentietool is voor het AVIQ.

De missies en doelstellingen van onze federatie

We leven steeds langer. De ontwikkeling van een aangepast levens-, verzorgings- en dienstenkader is dan ook een van de grootste en meest complexe uitdagingen voor onze samenleving. De overheden dienen hiervoor ambitieuze en krachtige structurele antwoorden aan te reiken. Dit thema zal de komende decennia een van de grootste uitdagingen vormen voor onze samenleving.

Femarbel ijvert voor de vrije keuze van de oudere in een zorg- en behandelingscontinuüm en doet dat steeds vanuit een positieve en samenwerkende aanpak. Een behoefte die de sector van woon- en zorgcentra graag inwilligt, niet alleen in de instellingen zelf, maar ook daarbuiten.

Of het nu in instellingen is of thuis, de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de begeleidende diensten moet centraal staan in de politieke overwegingen, net als de levenskwaliteit van de oudere bevolking. Deze kwaliteit verloopt eerst en vooral via menselijk kapitaal en via handelingen en diensten die het dagelijkse leven van ouderen beïnvloeden.

Wij pleiten voor een kwalitatieve en geïntegreerde begeleiding van ouderen.

Ontdek onze missies

Ons team en raad van bestuur

Wens je contact op te nemen met een van onze adviseurs? Maak kennis met het Femarbel-team dat instaat voor het dagelijks beheer van onze federatie en met de leden van de raad van bestuur.

Ontdek ons team